!!!!! Víceúčelový kurt !!!!!

Po úvodních zkušenostech s užíváním nového hřiště s umělým povrchem vydává rada obce po dohodě s vedením TJ Viktoria tato

 

PRAVIDLA  PROVOZU:

 

         1.  Každý zájemce o používání kurtu se musí zaregistrovat na obecním úřadu v Dětřichově, kde mu bude vydán Průkaz pro vstup na kurt.

  2.   Před vydáním Průkazu bude řádně poučen o chování na hřišti, což stvrdí svým podpisem.

  3.  Držitelem Průkazu se může stát každý občan evropské unie starší 18 let, pokud má vyrovnány všechny závazky vůči Obci Dětřichov.

 

  1. Držitel průkazu je povinen předem si se správcem hřiště domluvit termín v týdenním rozpisu s uvedením hry (příprava hřiště přestavěním sloupků a sítě).  Pro rezervaci hodin použijte rezervační systém, který se nachází   http://rezervace.detrichov.net , kde je možné si dopředu zarezervovat termín. Přístupové heslo obdrží držitel průkazu u starosty obce po zaregistrování.

Rezervace by měla být provedena nejpozději 1 den před požadovaným termínem.

 

  1. Hřiště s umělým povrchem je určeno pro tenis, badminton, volejbal a nohejbal. Pro ostatní míčové hry je vymezen prostor pod basketbalovým košem na dětském hřišti, volejbalový antukový kurt a druhé fotbalové hřiště (původně škvárové).

  6.  Každý sportovec je při přebírání hřiště od správce nebo předcházejícího uživatele povinen zkontrolovat si stav hřiště a bezprostředně    upozornit na jakýkoliv stav vymykající se normálu. Tím přebírá odpovědnost za stav hřiště.

  7.  Vstup na umělý povrch je povolen pouze ve sportovní obuvi pro výše uvedené sporty bez hrotů. Tretry a kopačky jsou zakázány.

  8.  Je zde zakázáno manipulovat s řeznými, bodnými, sečnými nástroji, provozovat cyklistiku, hokej na kolečkových bruslích.

  9.  Je zde zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, kouřit, jíst, požívat alkohol a jiné omamné látky.

10.  Bude-li zjištěno porušení výše uvedených pravidel a nepomůže-li ani pohovor, může být držiteli průkaz odňat.

 

 

             Stanislav Vacek v.r.                                                                       Stanislav Šťasný v.r.

                správce kurtu                                                                                    starosta obce

 

 

Vydala Obec Dětřichov dne 10.7.2009, úpravy jsou ze dne 14.05.2012.

Pokud má někdo problém s bodem 1) nebo nesplňuje bod 3) existuje vhodná alternativa.

Sponzor klubu
 
 
 
 
Generali Pojišťovna a.s.
Oblastní kancelář Liberec
Sokolovské Nám. 308
460 01 Liberec
T +420 485 102 820

https://www.generali.cz

Kontakt

TJ Viktoria Dětřichov Radim Prokopec
464 01 Dětřichov
IČ : 467 44 631
prokopec.r@seznam.cz